Tetenal Przerywacz fotograficzny

fotograficzny,1760561.html">Przerywacz wykorzystywany po wywoływaczu w celu nachmiastowego przerwania procesu wywoływania. fotograficzny,1760561.html">Przerywacz ten używany jest w obróbce filmów i papierów fotograficznych. Forma koncentratu łatwe i szybkie przygotowanie kąpieli przerywającej. fotograficzny,1760561.html">Przerywacz ten gromadzi indykator czyli wskaźnik momentu zużycia się przerywacza. W chwili tym następuje zmiana koloru przeywacza. Należy wtedy wymienić przerywacz. Dzięki zastosowaniu tego przerywacza mamy pewność,cykl dowoływania został szybko i produktywnie zatrzymany. Opakowanie: 1 litr koncentratu Rozcieńczenie: 1 + 19 umożliwia przygotowanie 20 litrów roztworu roboczego przerywacza (kąpiel przerywająca) Czas: 30 - 60 sek skuteczność z 1 litra gotowego roztworu przerywacza: - 15 filmów 36 klatkowych - 3 m2 papieru PE - 1,5 m2 papieru barytowego