DTM Przerywacz 230V

Moduluje sygnał podawany do lampy ostrzegawczej (zasilanie lampy od 0 do 230V), zasilanie przerywacza 230V