DTM Przerywacz 12-24V

Moduluje sygnał podawany do lampy ostrzegawczej (zasilanie lampy od 0 do 230V), zasilanie przerywacza 12 lub 24V